Healthy Aging

Dit project is erop gericht om medisch onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie op het gebied van chronische ouderdomsziekten te ondersteunen en te versterken. Binnen de EMR is een grensoverschrijdend consortium gevormd van kennisinstellingen en bedrijven. Dit consortium wil grensoverschrijdende kennisplatforms ontwikkelen voor het delen en verspreiden van kennis. De meeste activiteiten in het kader van dit project hebben een zeer specifieke medisch-wetenschappelijke focus. De partners van dit project zijn erop gericht de kennis die in het kader van deze activiteiten wordt verzameld, te innoveren en te valideren. De resultaten van dit project moeten leiden tot lagere kosten in de gezondheidszorg. De partners hebben gepleit voor de ontwikkeling van een open technologisch platform voor het delen van kennis op het gebied van gezond ouder worden.

Project verantwoordelijke :

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut

Partners :

  • Astel Medica : met Bactecal (voorheen Probiotical) voor chronische ouderdomsziekten zoals astma
  • Maastricht Universitair Medisch Centrum - Pathology (azM) and Physiology (UM)
  • Universitätsklinikum Aachen
  • GlycoCheck B.V.
  • Curador SA
  • Médecine respiratoire, groupe de recherche GIGAi3, Université de Liège
  • DNAmito
  • Imec vzw, geassocieerd labo IMOMEC
  • Myhealth

Meer info kan gevonden worden op de project website : www.interreg-healthaging.eu

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg Euregio Maas-Rijn dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.